torsdag 2 februari 2012

Händelsernas fenomen.

Idag sprider sig en eld av informationsflöde
om Turkiet och dess
brott mot mänskliga rättigheter, dess brott mot Kurderna.
På bloggar, i Twitterflödet och många andra ställen på internet
uppmanar man till ett bloggupprop emot Turkiets politik!

Därför väljer jag att aktivera mig igen och skriva en post!
Några gånger per år händer det sådär att folk noterar något...
Något som man ogillar, något man vill uppmärksamma, något man tycker
alla borde veta om. Detta är en sådan sak. Detta är en sådan sak som
alla människor reagerar på.

Det som verkar ha sparkat igång allting är den uppmärksammade faktan
att Turkiet har över 3000 barn inspärrade i Turkiska fängelsen varav
majoriteten av dem är Kurder!

Kurder som varit på "fel plats vid fel tillfälle", och är därav enligt den Turkiska
regimen skyldig för något... Något som oftast är väldigt oklart, påminner lite
om när polisen i DDR förde bort vissa människor för att de enbart såg ut som de gjorde.

Många har reagerat på detta starkt då det just är barn som sitter i fängelse.
Då vill jag bara även föra fram att detta är inte ovanligt. I bl.a. USA så har barn från 7 års ålder hamnat i fängelse. Barnaga är inte ovanligt, det är fortfarande tillåtet i flera EU länder.

Samtidigt som detta sker så klassas Turkiet som ett semesterparadis!
Bojkotta Turkiet! Res inte dit först de befriat alla dessa oskyldigt
fängslade barn! Res inte dit först de förstått vad vi tycker och gjort något
åt det! Visa inte enbart ert hat emot den politiken de utför på nätet, utan visa den
genom att inte åka dit!

Skriv på denna petition för att uppmana den Turkiska regimen att släppa ut
de Kurdiska barnen!

Tänker även kopiera ett textstycke som flera andra gjort som ni kan ta och läsa:

Bästa sättet att kontrollera ett folk är att få det glömma sin historia” skrev Mustafa Kemal Ataturk, skaparen av nutida Turkiet, en gång i tiden. Tesen kan diskuteras, men den formar politiken än idag i det moderna Turkiet. Att vara etnisk kurd där har inneburit en avsaknad av rättigheter som vi i friare samhällen har tagit för givna.

Ända sedan 1930-talet har den kurdiska befolkningen i landet utsatts för en tvångsassimileringspolitik i syfte att hålla landet monokulturellt och monoetniskt. Detta har tagit sig uttryck i form av förbud av och motstånd mot alla former av avvikande kulturella yttringar, i synnerhet kurdernas. Detta har gällt språket, rätten till utbildning på det egna språket, och kurders rätt att organisera sig och stödja de politiska rörelser de själva vill.

Kurdiska reaktioner mot denna politik har bekämpats med kraftig brutalitet. Systematiska massarresteringar (även av minderåriga), förföljelse, tortyr och fängslande utan rättegång är skrämmande exempel på detta. Turkiet är det land som under 2011 fått i särklass flest domar mot sig i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Till detta kommer etnisk rensning och massmord. Ett exempel på detta är förstörandet av mer än 3000 mindre samhällen och tvångsförflyttning av närmare 400 000 civila kurder under 80-talet. Den värsta enskilda incidenten som hänt har nog varit Dersim-massakern på 30-talet, som snarast bör betraktas som ett folkmord eftersom det kostade mer än 60 000 människor livet

Vidare har staten genom skuggoperationer och öppna militära aktioner genomfört summariska avrättningar av kurder. Antalet offer för dessa uppskattas till minst 40 000. Dessutom har vi under flera år hört rapporter om användning av stridgas, napalm och vit fosfor mot kurderna

Denna terror har inte upphört än idag.

Massarresteringarna fortsätter, likaså de militära attackerna och de summariska avrättningarna. Under senare år har man upptäckt över 30 massgravar i den kurdiska delen av Turkiet, och folkrättsorganisationer befarar att antalet massgravar kan vara upp mot flera hundra. Ett antal har hunnit grävas upp, bland annat en i dagarna där man hittills hunnit identifiera 23 skjutna individer. Vidare fortsätter militära aktioner, ofta över gränsen till Kurdistan i norra Irak, där attacker har urskillningslöst ägt rum. Detta föranledde bland annat Roboski-massakern i kurdiska delen av Turkiet, där 36 civila – varav 20 var under 18 år – dödades i en flygattack.

Turkiets politik drabbar även barnen. I nuläget antas 3000 kurdiska minderåriga sitta i turkiska fängelser.

Detta är ett axplock av övergrepp som bryter mot FN:s universella deklaration för mänskliga rättigheter och mot Europakonventionen. Dessa övergrepp är oacceptabla och strider mot den humanism och moral som den demokratiska människosynen står för.

Vi som deltar i detta bloggupprop vill att Sverige och EU ställer respekt för de mänskliga rättigheterna som ett krav för ett turkiskt inträde i EU. Vi vill att regeringen använder alla tillgängliga demokratiska påtryckningsmedel för att få Turkiet att respektera människors rättigheter. Dessutom vill vi att Turkiet får klart för sig att de måste släppa de fängslade barnen omdelbart.

Stöd vårt bloggupprop för att få Turkiet att släppa minderåriga som arresterats av politiska skäl. Delta i debatten för kurdernas mänskliga rättigheter i Turkiet och mot den turkiska statens brutala politik. Sprid informationen vidare till berörda och intresserade.

Tillsammans kan vi kan skapa förändringar som garanterar de mänskliga rättigheterna och som leder till att de gemensamma konventionerna efterlevs.

******
Diverse länkar
http://www.amnesty.org/en/region/turkey
http://www.hrw.org/taxonomy/term/218/all
http://shar.es/fs7l5 Compiled list- Many of the murdered Kurdish children (in Turkey)
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/011/2010/en (
End Unfair prosecutions of Children under Anti-Terrorism legislation in Turkey)
http://www.youtube.com/watch?v=Ox1dMOzDdOE&feature=player_embedded#!
http://www.rojhelat.info/english/component/content/article/2002 - 3000 arresterade
http://en.firatnews.eu/index.php?rupel=article&nuceID=3993 – massaresteringar i Hakkari
http://www.kurdish-info.eu/News-sid-Discovery-of-mass-graves-in-Turkey-16036.html - massgravar
http://en.firatnews.eu/index.php?rupel=article&nuceID=2144 . användning av stridgas
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=hundreds-more-mass-graves-exist-ngo-says-2011-01-07 – antalet massgravar
http://en.firatnews.eu/index.php?rupel=article&nuceID=4009 – 22 fängelser
http://www.hrw.org/reports/2005/turkey0305/3.htm#_Toc97005223 – byar och tvångsförflyttningar
http://www.rojhelat.info/english/taybet/1996-17-kurdish-children-on-hunger-strike-in-mersin-prison - hungerstrejkande barn
http://en.firatnews.eu/index.php?rupel=article&nuceID=4010 – antalet barn i fängelse
http://bianet.org/english/human-rights/135714-number-of-skulls-in-jitem-mass-grave-rose-to-23 - massgravar från hemliga militära grupper, en i raden som upptäcks.
http://bianet.org/english/world/135713-turkey-loses-ground-again-in-world-press-freedom-index - pressfriheten är bland det sämsta, sämre än länder som….?
http://bianet.org/english/freedom-of-expression/135752-country-with-the-most-convictions-turkey - rättssäkerheten är under all kritik. Bland annat är Turkiet det land som har fått i särklass flest antal domar mot sig i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.
http://bianet.org/english/minorities/135496-31-people-arrested - arresteringar på löpande band
http://www.rojhelat.info/english/taybet/1996-17-kurdish-children-on-hunger-strike-in-mersin-prison - hungerstrejkande barn
http://www.change.org/petitions/turkish-justice-ministry-to-release-all-kurdish-children-in-turkeys-jails - skriv under
http://kurdishrights.org/2012/01/27/turkish-soldiers-post-dead-bodies-of-kurdish-people-on-facebook/2/
Taggar att följa: #twitterkurds #kurdistan #Mersin17
Twittrare att följa för mer information: på engelska – @kurdishblogger, @ruwaydamustafah, @hevallo, @shileramini på svenska – @xoshink, @kurdnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar